PowerShell

PowerShell If Deyimi Kullanımı

PowerShell Koşul İfadeleri, PowerShell If Kullanımı, PowerShell If Else Kullanımı ve Örnekleri, PowerShell Else If Kullanımı ve Örnekleri

PowerShell If Deyimi Kullanımı

İfade bloğunu yalnızca belirtilen koşul doğru olduğunda yürütmek gerektiğinde PowerShell If deyimi kullanılır.

PowerShell If deyimi, bir veya daha fazla boolean veya mantıksal ifadeden oluşur. Boolean ifadesi olan koşul True (Doğru) olarak değerlendirilirse, If koşulu içindeki ifadeler yürütülür. Koşul False (Yanlış) olarak değerlendirilirse, if koşulunun bitiminden sonraki ilk ifade yürütülür.

PowerShell If kullanılırken, gövde içindeki ifadeler, süslü parantezler {} arasında olan tek bir ifade veya kod bloğu olabilir.

PowerShell If Kullanımı ve Sözdizimi

#If(Koşul) 
#{ 
#  ifade-1 
#  ifade-2....... 
#  ifade-N 
#}

PowerShell If Yapısı Akış Şeması

PowerShell If Yapısı Akış Şeması
PowerShell If Yapısı Akış Şeması

Örnekler:

Aşağıdaki örnekler, PowerShell If ifadesinin kullanımını göstermektedir.

Örnek1:

Bu örnekte, “a” değişkenindeki sayının çift sayı olup olmadığını kontrol edilecektir. Sayı çiftse, ekrana bir mesaj yazdırılacaktır.

PS C:\> $a=16 
PS C:\> $c=$a%2 
PS C:\> if($c -eq 0) 
>> { 
>> echo "Sayı Çift" 
>> }

Sonuç:

Sayı Çift

Örnek2:

Bu örnekte, “a” ve “b” değişkenlerinden hangisinin değerinin daha büyük olduğu kontrol edilecektir.

PS C:\> $a=25 
PS C:\> $b=20 
PS C:\> if($a -gt $b) 
>> { 
>> echo "a değişkeninin değeri b değişkeninin değerinden büyük" 
>> }

Sonuç:

a değişkeninin değeri b değişkeninin değerinden büyük

Örnek3:

Bu örnekte, “a” ve “b” değişkenlerindeki değerlerin aynı olup olmadığı kontrol edilecektir.

PS C:\> $a="True" 
PS C:\> $b="True" 
PS C:\> if($a -eq "True") 
>> { 
>> echo "İki değişkenin değerleri aynıdır". 
>> }

Sonuç:

İki değişkenin değerleri aynıdır

PowerShell If Else Kullanımı

Bir ifadenin içindeki koşul doğru olduğunda farklı, koşul yanlış olduğunda farklı işlemler yürütülmesi gerekiyorsa, PowerShell if else deyimi kullanılır.

Boolean ifadesi olan koşul True olarak değerlendirilirse, ‘if’ gövdesi içindeki ifadeler yürütülür. Ancak koşul yanlış olarak değerlendirilirse, ‘else’ gövdesi içindeki ifadeler yürütülür.

If-else yapısı diğer programlama dillerinde olduğu gibi PowerShell içinde, koşullu alt dallanma ifadesi olarak kullanılır. Script içinde alternatifli durumlarla karşılaşıldığında, duruma özgü komutların çalıştırılmasını sağlar. Alt dallanma işlemlerinde programcıların en çok tercih ettiği yapı budur. If yapısının kendi içerisinde birçok farklı kullanım biçimi bulunmaktadır ve bu kullanımları teker teker örneklerle incelemekte fayda olabilir. If bloğu kendi başına kullanılabileceği gibi else, else-if bloklarıyla kullanımı daha yaygındır.

PowerShell If Else İfadesi Sözdizimi

# If(Koşul) 
# { 
#  ifade-1 
#  ifade-2....... 
#  ifade-N 
# } 
# Else 
# { 
#  ifade-1 
#  ifade-2....... 
#  ifade-N 
# }

PowerShell If Else Yapısı Akış Şeması

PowerShell If Else Akış Şeması
PowerShell If Else Yapısı Akış Şeması

Örnekler:

Örnek 1:

Aşağıdaki örnekte, değişkendeki sayının çift veya tek olduğunu kontrol edilecektir. Sayı çiftse “Numara Çift”, aksi halde “Numara Tek” yazılacak:

PS C:\> $a=15 
PS C:\> $c=$a%2 
PS C:\> if($c -eq 0) 
>> { 
>> echo "Numara Çift" 
>> } else 
>> { 
>> echo "Numara Tek" 
>> }

Sonuç:

Numara Tek

Örnek 2:

Bu örnekte, sayının negatif veya pozitif sayı olup olmadığını kontrol edeceğiz.

PS C:\> $a=-10 
PS C:\> if($a -lt 0){ 
>> echo "Girilen numara negatif" 
>> }else 
>> { 
>> echo "Girilen numara pozitif" 
>> }

Sonuç:

Girilen numara negatif

Örnek 3:

Bu örnekte, bir kişinin oy kullanmaya uygun olup olmadığını kontrol edeceğiz.

PS C:\> $age=16 
PS C:\> if($age -ge 18) 
>> { 
>> echo "Oy Kullanabilir" 
>> } else 
>> { 
>> echo "Oy Kullanamaz" 
>> }

Sonuç:

Oy Kullanamaz

Örnek 4:

Bu örnekte, iki değişken içindeki en büyük sayıyı kontrol edeceğiz.

PS C:\> $n1=150 
PS C:\> $n2=200 
PS C:\> if($n1 -gt $n2) 
>> { 
>> echo "n1 değeri daha büyüktür" 
>> } else 
>> { 
>> echo "n2 değeri daha büyüktür" 
>> }

Sonuç:

n2 değeri daha büyüktür

PowerShell Else If Kullanımı

Bu tür ifadeler ‘Else-If’ merdiveni olarak da bilinir. Bir kod içinde birden fazla koşulu kontrol etmek istediğinizde kullanışlıdır. PowerShell Else If Yapısı kullanıldığında, herhangi bir ‘If’ bloğunun koşulu True ise, o blokla ilişkili ifadeler yürütülür ama koşullardan hiçbiri True değilse, varsayılan blok içindeki ifadeler yürütülür.

PowerShell Else If Deyimi Sözdizimi

# if (Koşul 1) 
# { 
#   ifade-1 
#   ifade-2....... 
#   ifade-N 
# } 
# else if (Koşul 2) 
# { 
#   ifade-1 
#   ifade-2....... 
#   ifade-N       
# } 
# ... ... ... 
# else if (Koşul N) 
# { 
#   ifade-1 
#   ifade-2....... 
#   ifade-N 
# } 
# else 
# { 
#   ifade-1 
#   ifade-2....... 
#   ifade-N 
# }

PowerShell Else If Deyimi Akış Şeması

PowerShell Else If Akış Şeması
PowerShell Else If Akış Şeması

Örnekler:

Aşağıdaki örneklerde PowerShell dilinde Else-If yapısının nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır:

Örnek 1:

Bu örnekte, bir sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu kontrol ediyoruz.

PS C:\> $a=0 
PS C:\> if ($a -gt 0) 
>> { 
>> echo "Numara pozitif" 
>> } elseif($a -lt 0) 
>> { 
>> echo "Numara negatif" 
>> } else 
>> { 
>> echo "Numara = 0" 
>> }

Örneğin sonucu aşağıdaki şekilde olacaktır.

Sonuç:

Numara = 0

Örnek 2:

Bu örnekte, yüzdesine göre öğrencinin notu bulunacaktır.

PS C:\> $math=80 
PS C:\> $science=82 
PS C:\> $english=75 
PS C:\> $computer=90 
PS C:\> $turkish=86 
PS C:\> $total=$math+$science+$english+$computer+$turkish
PS C:\> $a=$total/500 
PS C:\> $percentage=$a*100 
PS C:\> if(($percentage -gt 90) -and ($percentage -le 100)) 
>> { 
>> echo "Grade A" 
>> } elseif(($percentage -gt 80) -and ($percentage -le 90)) 
>> { 
>> echo "Grade B" 
>> }elseif(($percentage -gt 70) -and ($percentage -le 80)) 
>> { 
>> echo "Grade C" 
>> }elseif(($percentage -gt 60) -and ($percentage -le 70)) 
>> { 
>> echo "Grade D" 
>> }elseif(($percentage -gt 50) -and ($percentage -le 60)) 
>> { 
>> echo "Grade E" 
>> }else{ echo "Fail"}

Örneğin sonucu aşağıdaki şekilde olacaktır.

Sonuç:

Grade B

Örnek 3:

Bu örnekte, üç değişken arasındaki en büyük sayı kontrol edilecektir.

PS C:\> $a=10 
PS C:\> $b=20 
PS C:\> $c=30 
PS C:\> if(($a -gt $b) -and ($a -gt $c)) 
>> { echo "'a' değişkeninin değeri 'b' ve 'c' değişkenlerinin değerlerinden büyüktür." 
>> }elseif(($b -gt $a) -and ($b -gt $c)) 
>> { echo "'b' değişkeninin değeri 'a' ve 'c' değişkenlerinin değerlerinden büyüktür." 
>> }elseif(($c -gt $b) -and ($c -gt $a)) 
>> { echo "'c' değişkeninin değeri 'a' ve 'b' değişkenlerinin değerlerinden büyüktür." 
>> }else 
>> { echo "'a', 'b', ve 'c' değişkenlerinin değerleri eşittir." 
>> }

Örneğin sonucu aşağıdaki şekilde olacaktır.

Sonuç:

'c' değişkeninin değeri 'a' ve 'b' değişkenlerinin değerlerinden büyüktür.

PowerShell If Deyimi Kullanımı

Makalemizi okuduğunuz için teşekkür ederiz. “PowerShell Mantıksal Operatörler” ve “PowerShell Karşılaştırma Operatörleri” makaleleri de ilginizi çekebilir. PowerShell ile ilgili daha fazla bilgi için Microsoft sitesi ziyaret edilebilir. Soru ve önerilerinizi aşağıdaki formu kullanarak bize iletebilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Ahmet Elibol

Üniversite eğitimini Kimya ve İşletme bölümlerinde tamamlayan Ahmet Elibol, yüksek lisans eğitimini de İşletme (Master of Business Administration - MBA) üzerinde tamamlamıştır. 1999 yılından bu yana bilişim sektöründe bulunmaktadır.  Ahmet Elibol, profesyonel kariyerine aldığı pascal ve delphi ile yazılım mühendisliği eğitimiyle başlamıştır. 2004 yılından sonra ilgi ve uzmanlık alanlarını Microsoft Sunucu Sistemleri, Sistem Programlama ve Bilgi Güvenliği konularında güncellemiştir. Yazar 4 yıl kadar bir akademide Sistem Mühendisliği eğitimleri de vermiştir. Yazar hobi amaçlı programlama, yapay zeka, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, görüntü işleme ve nesnelerin interneti konularında çalışmaktadır. İngilizce, Rusça dillerini bilen Ahmet Elibol MCT, MCITP, MCTS, MCSE, MCSA vb. uzmanlık sertifikalarına sahiptir ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisansına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu