PowerShell

PowerShell Özel Değişkenler

PowerShell Otomatik Değişkenler, PowerShell Special Variables, PowerShell Automatic Variables

PowerShell Özel Değişkenler

PowerShell özel değişkenler PowerShell hakkında bilgi depolar. Bunlara otomatik değişkenler de denir. PowerShell otomatik değişkenler listesi aşağıdadır.

PowerShell Otomatik Değişkenler:

Operatör Açıklama
$$ Oturum sırasında alınan son satırdaki token’ı temsil eder.
$? Son işlemin çalışma sonucunu gösterir. Son işlem başarılı olursa TRUE, başarısız olursa FALSE içerir.
$^ Oturum tarafından alınan son satırdaki ilk token’ı temsil eder.
$_ $PSItem ile aynı. Pipeline nesnesindeki geçerli nesneyi içerir. Bu değişken, her nesnede veya bir ardışık düzende seçilen nesnelerde eylem gerçekleştiren komutlarda kullanılabilir.
$ARGS Bir fonksiyona, komut dosyasına veya komut dosyası bloğuna iletilen bildirilmemiş parametrelerin ve/veya parametre değerlerinin bir dizisini temsil eder.
$CONSOLEFILENAME Oturumda en son kullanılan konsol dosyasının (.psc1) yolunu temsil eder.
$ERROR En son hataları temsil eden bir dizi hata nesnesi temsil eder.
$EVENT İşlenmekte olan olayı temsil eden bir PSEventArgs nesnesini temsil eder.
$EVENTARGS İşlenmekte olan olayın EventArgs öğesinden türetilen ilk olay bağımsız değişkenini temsil eden bir nesneyi temsil eder.
$EVENTSUBSCRIBER İşlenmekte olan olayın olay abonesini temsil eden bir PSEventSubscriber nesnesini temsil eder.
$EXECUTIONCONTEXT PowerShell ana bilgisayarının yürütme bağlamını temsil eden bir EngineIntrinsics nesnesini temsil eder.
$FALSE FALSE’i temsil eder. Bu değişkeni, “false” dizesini kullanmak yerine komutlarda ve komut dosyalarında FALSE değerini temsil etmek için kullanabilirsiniz.
$FOREACH Bir ForEach döngüsünün numaralandırıcısını (sonuçtaki değerleri değil) temsil eder. Numaralandırıcıların özelliklerini ve yöntemlerini $ForEach değişkeninin değeri üzerinde kullanabilirsiniz.
$HOME Kullanıcının giriş dizininin tam yolunu temsil eder.
$HOST PowerShell için geçerli ana bilgisayar uygulamasını temsil eden bir nesneyi temsil eder.
$INPUT Bir fonksiyona iletilen tüm girdileri numaralandıran bir numaralandırıcıyı temsil eder.
$LASTEXITCODE Çalıştırılan son Windows tabanlı programın çıkış kodunu temsil eder.
$MATCHES $Matches değişkeni -match ve -notmatch işleçleriyle çalışır.
$MYINVOCATION $MyInvocation yalnızca komut dosyaları, fonksiyon ve komut dosyası blokları için doldurulur. $MyInvocation otomatik değişkeninin PSScriptRoot ve PSCommandPath özellikleri, geçerli komut dosyası değil, invoker veya çağıran komut dosyası hakkında bilgi içerir.
$NESTEDPROMPTLEVEL Geçerli bilgi istemi seviyesini temsil eder.
$NULL $null, NULL veya boş bir değer içeren otomatik bir değişkendir. Komutlarda ve komut dosyalarında eksik veya tanımsız bir değeri temsil etmek için bu değişkeni kullanabilirsiniz.
$PID Geçerli PowerShell oturumunu barındıran işlemin işlem tanımlayıcısını (PID) temsil eder.
$PROFILE Geçerli kullanıcı ve geçerli ana bilgisayar uygulaması için PowerShell profilinin tam yolunu temsil eder.
$PSCMDLET Çalıştırılan cmdlet’i veya gelişmiş işlevi temsil eden bir nesneyi temsil eder.
$PSCOMMANDPATH Çalıştırılan komut dosyasının tam yolunu ve dosya adını temsil eder.
$PSCULTURE İşletim sisteminde kullanılmakta olan kültürün adını temsil eder.
$PSDEBUGCONTEXT Hata ayıklama sırasında, bu değişken hata ayıklama ortamı hakkında bilgi içerir. Aksi takdirde, bir NULL değeri içerir.
$PSHOME PowerShell için yükleme dizininin tam yolunu temsil eder.
$PSITEM $ _ İle aynı. Pipeline nesnesindeki geçerli nesneyi içerir.
$PSSCRIPTROOT Bir komut dosyasının çalıştırıldığı dizini temsil eder.
$PSSENDERINFO PSSession’ı başlatan kullanıcı hakkında, kaynak bilgisayarın kullanıcı kimliği ve saat dilimi dahil bilgileri temsil eder.
$PSUICULTURE İşletim sisteminde kullanılmakta olan kullanıcı arabirimi (UI) kültürünün adını temsil eder.
$PSVERSIONTABLE Geçerli oturumda çalışan PowerShell sürümüyle ilgili ayrıntıları görüntüleyen salt okunur bir karma tabloyu temsil eder.
$SENDER Bu olayı oluşturan nesneyi temsil eder.
$SHELLID Geçerli shell tanımlayıcısını temsil eder.
$STACKTRACE En son hata için yığın izlemeyi temsil eder.
$THIS Bir script özelliğini veya script yöntemini tanımlayan bir script bloğunda, $This değişkeni genişletilmekte olan nesneyi ifade eder.
$TRUE TRUE değerini temsil eder. Komutlarda ve komut dosyalarında TRUE değerini temsil etmek için bu değişkeni kullanabilirsiniz.

PowerShell Özel Değişkenler

Makalesini okuduğunuz için teşekkür ederiz. PowerShell Değişkenler makalesi de ilginizi çekebilir. PowerShell hakkında daha fazla bilgi için Microsoft sitesi ziyaret edilebilir. Soru ve önerilerinizi aşağıdaki formu kullanarak bize iletebilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Ahmet Elibol

Üniversite eğitimini Kimya ve İşletme bölümlerinde tamamlayan Ahmet Elibol, yüksek lisans eğitimini de İşletme (Master of Business Administration - MBA) üzerinde tamamlamıştır. 1999 yılından bu yana bilişim sektöründe bulunmaktadır ve şu anda Rönesans Holding şirketinde CIO (Chief Information Officer) pozisyonunda görev yapmaktadır.  Ahmet Elibol, profesyonel kariyerine aldığı pascal ve delphi ile yazılım mühendisliği eğitimiyle başlamıştır. 2004 yılından sonra ilgi ve uzmanlık alanlarını Microsoft Sunucu Sistemleri, Sistem Programlama ve Bilgi Güvenliği konularında güncellemiştir. Yazar 4 yıl kadar bir akademide Sistem Mühendisliği eğitimleri vermiştir. Yazar hobi amaçlı programlama, yapay zeka, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, görüntü işleme ve nesnelerin interneti konularında çalışmaktadır. İngilizce, Rusça dillerini bilen Ahmet Elibol MCT, MCITP, MCTS, MCSE, MCSA vb. uzmanlık sertifikalarına sahiptir ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisansına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu