PowerShell

PowerShell Dosya ve Klasör Operasyonları

PowerShell Klasör İşlemleri, PowerShell Dosya Oluşturma, PowerShell Dosya Okuma, Powershell Dosya Kopyalama, PowerShell Dosya Silme, PowerShell Dosya Taşıma, PowerShell Dosya Açma, PowerShell Dosya Uzantısı Değiştirme, PowerShell Dosya İsmi Değiştirme, PowerShell Klasör Açma

PowerShell Dosya ve Klasör Operasyonları

PowerShell dosya ve klasör operasyonları için bazı sınıflar sağlar. Dizinlere erişmek, dosyalara erişmek, dosyaları okumak veya yazmak için açmak, yeni bir dosya oluşturmak veya mevcut dosyaları bir konumdan diğerine taşımak vb. işlemler kolayca yapılabilir.

 • Klasör Oluşturmak (Creating Folders),
 • Dosya Oluşturmak (Creating Files),
 • Klasörleri Kopyalamak (Copying Folders),
 • Dosya Kopyalamak (Copying Files),
 • Klasörleri Silmek (Deleting Folders),
 • Dosya Silmek (Deleting Files),
 • Klasörleri Taşımak (Moving Folders),
 • Dosya Taşımak (Moving Files),
 • Klasörleri Yeniden Adlandırmak (Rename Folders),
 • Dosyaları Yeniden Adlandırmak (Rename Files),
 • Öğe İçeriğini Çekmek (Retrieving Item),
 • Klasör Varlığını Kontrol Etmek (Check Folder Existence),
 • Dosya Varlığını Kontrol Etmek (Check File Exists)

PowerShell Klasör Oluşturma (Creating Folders)

Cmdlet

PowerShell klasör oluşturma yani PowerShell klasör açma işlemi için New-Item komutu kullanılır. New-Item cmdlet’i, dizinin yolunun tanımlandığı -Path ve  tipinin Directory olarak tanımlandığı -ItemType şeklinde iki parametre alır.

Örnek

Bu örnekte, “C:\ Temp\” içinde “Test” adında bir klasör oluşturacağız.

Komut:

New-Item -Path 'C:\temp\Test' -ItemType Directory

Çıktı:

PS C:\Temp> New-Item -Path 'C:\temp\Test' -ItemType Directory

Directory: C:\temp

Mode        LastWriteTime     Length Name                                                                
----        -------------     ------ ----                                                                
d-----    1/31/2020   22:53        Test                                                                

PS C:\Temp>

PowerShell Dosya Oluşturma (Creating Files)

Cmdlet

PowerShell dosya oluşturma yani PowerShell dosya açma işlemi için New-Item komutu kullanılır. New-Item cmdlet’i, dizinin yolunun tanımlandığı -Path ve  tipinin File olarak tanımlandığı -ItemType şeklinde iki parametre alır.

Örnek

Bu örnekte, “C:\ Temp\Test\” içinde “Test.txt” adında bir dosya oluşturacağız.

Komut:

New-Item -Path 'C:\temp\Test\Test.txt' -ItemType File

Çıktı:

PS C:\Temp> New-Item -Path 'C:\temp\Test\Test.txt' -ItemType File

Directory: C:\temp\Test

Mode        LastWriteTime     Length Name                                                                
----        -------------     ------ ----                                                                
-a----    1/31/2020   23:00       0 Test.txt                                                              

PS C:\Temp>

PowerShell Klasör Kopyalama (Copy Folders)

Cmdlet

PowerShell klasör kopyalama yapmak için Copy-Item komutu kullanılır. Copy-Item cmdlet’i, kopyalanacak dizinin yolunu ve klasörün kopyalanacağı hedef yolu alan iki parametre ile çalışır.

Örnek

Bu örnekte, “C:\ Temp\Test\” klasörünü “C:\ Temp\Test Folder\” olarak kopyalacaktır.

Komut 1:

Copy-Item 'C:\temp\Test' 'C:\temp\Test Folder'

Komut 2:

Copy-Item 'C:\temp\Test' -Destination 'C:\temp\Test Folder'

PowerShell Dosya Kopyalama (Copying Files)

Cmdlet

PowerShell dosya kopyalama yapmak için Copy-Item komutu kullanılır. Copy-Item cmdlet’i ile dosyanın kopyalanacağı dizinin yolu ve dosyanın kopyalanacağı hedef yolu alan iki parametre ile çalışır.

Örnek

Bu örnekte, “C:\ Temp\Test\Test.txt” dosyasını “C:\ Temp\Test Folder\” içine “Test File.txt” olarak kopyalacaktır.

Komut 1:

Copy-Item 'C:\temp\Test\Test.txt' 'C:\temp\Test Folder\Test File.txt'

Komut 2:

Copy-Item -Filter *.txt -Path 'C:\temp\Test\' -Recurse -Destination 'C:\temp\Test Folder\'

PowerShell Klasör Silme (Deleting Folders)

Cmdlet

PowerShell klasör silme işlemi için Remove-Item komutu kullanılır. Remove-Item cmdlet’i, silinecek dizin yolunu alan bir parametre alır.

Örnek

Bu örnekte, “C:\ Temp\Test\” klasörü silinecektir.

Komut 1:

Remove-Item 'C:\Temp\Test'

Komut 2:

Remove-Item 'C:\Temp\Test Folder' -Recurse

PowerShell Dosya Silme (Deleting Files)

Cmdlet

PowerShell dosya silme işlemi için Remove-Item komutu kullanılır. Remove-Item cmdlet’i, silinecek dosya yolunu alan bir parametre alır.

Örnek

Bu örnekte, “C:\ Temp\Test Folder\Test File.txt” dosyası silinecektir.

Komut 1:

Remove-Item 'C:\Temp\Test Folder\Test File.txt'

Komut 2:

Remove-Item 'C:\Temp\Test Folder' -Recurse

PowerShell Klasör Taşıma (Moving Folders)

Cmdlet

PowerShell klasör taşıma işlemi için Move-Item komutu kullanılır. Move-Item cmdlet’i, taşınacak klasörün yolunu ve klasörün taşınacağı hedef yolunu alan iki parametre kullanır.

Örnek

Move-Item 'C:\Temp\Test' 'C:\Temp\Test1'

PowerShell Dosya Taşıma (Moving Files)

Cmdlet

PowerShell ile bir dosyanın taşıma işlemi için Move-Item komutu kullanılır. Move-Item cmdlet’i, taşınacak dosyanın yolunu ve dosyanın taşınacağı hedef yolunu alan iki parametre kullanır.

Örnek

Move-Item 'C:\Temp\Test\test.txt' 'C:\Temp\Test1\'

PowerShell ile Klasör İsmi Değiştirme (Rename Folders)

Cmdlet

PowerShell ile klasör ismi değiştirme işlemi için Rename-Item komutu kullanılır. Rename-Item cmdlet, yeniden adlandırılacak klasörün yolunu ve hedef adını alan iki parametre kullanılır.

Örnek

Rename-Item 'C:\Temp\Test' 'C:\Temp\Test1'

PowerShell ile Dosya İsmi Değiştirme (Rename Files)

Cmdlet

PowerShell ile bir dosyanın ismi değiştirme işlemi ya da PowerShell ile dosya uzantısı değiştirme gibi işlemler için Rename-Item komutu kullanılır. Rename-Item cmdlet, yeniden adlandırılacak dosyanın yolunu ve hedef adını alan iki parametre kullanılır.

Örnek

Rename-Item 'C:\Temp\Test1\test.txt' 'C:\Temp\Test1\test1.txt'

PowerShell Öğe İçeriğini Okumak (Retrieving Item)

Cmdlet

Get-Content cmdlet’i, PowerShell ile bir dosyanın içeriğini dizi olarak okumak için kullanılır.

Örnek

Komut 1:

Get-Content ‘C:\Temp\Test1\test1.txt’

Get-Content 'C:\Temp\Test1\test1.txt'
PS C:\Temp> Get-Content 'C:\Temp\Test1\test1.txt'
aktifdizin

PS C:\Temp>

Komut 2:

(Get-Content 'C:\Temp\Test1\test1.txt').Length
PS C:\Temp> (Get-Content 'C:\Temp\Test1\test1.txt').Length
10

PS C:\Temp>

PowerShell Klasör Var mı? (PowerShell Folder Exists)

Cmdlet

Test-Path cmdlet’i bir klasörün varlığını kontrol etmek için kullanılır.

Örnek

Komut 1:

Test-Path 'C:\Temp\Test1\'
PS C:\Temp> Test-Path 'C:\Temp\Test1\'
True

PS C:\Temp>

Komut 2:

Test-Path 'C:\Temp\Test2\'
PS C:\Temp> Test-Path 'C:\Temp\Test2\'
False

PS C:\Temp>

PowerShell Dosya Var mı? (PowerShell File Exists)

Cmdlet

PowerShell ile dosyanın varolup olmadığı (PowerShell file exists) kontrolü için Test-Path cmdlet’i kullanılır.

Örnek

Komut 1:

Test-Path 'C:\Temp\Test1\test1.txt'
PS C:\Temp> Test-Path 'C:\Temp\Test1\test1.txt'
True

PS C:\Temp>

Komut 2:

Test-Path 'C:\Temp\Test2\test2.txt'
PS C:\Temp> Test-Path 'C:\Temp\Test2\test2.txt'
False

PS C:\Temp>


Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. “Örnek PowerShell Komutları” makalesi de ilginizi çekebilir. PowerShell ile ilgili daha fazla bilgi için Microsoft sitesi takip edilebilir. Soru ve önerilerinizi aşağıdaki formu kullanarak bize iletebilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Ahmet Elibol

Üniversite eğitimini Kimya ve İşletme bölümlerinde tamamlayan Ahmet Elibol, yüksek lisans eğitimini de İşletme (Master of Business Administration - MBA) üzerinde tamamlamıştır. 1999 yılından bu yana bilişim sektöründe bulunmaktadır.  Ahmet Elibol, profesyonel kariyerine aldığı pascal ve delphi ile yazılım mühendisliği eğitimiyle başlamıştır. 2004 yılından sonra ilgi ve uzmanlık alanlarını Microsoft Sunucu Sistemleri, Sistem Programlama ve Bilgi Güvenliği konularında güncellemiştir. Yazar 4 yıl kadar bir akademide Sistem Mühendisliği eğitimleri de vermiştir. Yazar hobi amaçlı programlama, yapay zeka, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, görüntü işleme ve nesnelerin interneti konularında çalışmaktadır. İngilizce, Rusça dillerini bilen Ahmet Elibol MCT, MCITP, MCTS, MCSE, MCSA vb. uzmanlık sertifikalarına sahiptir ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisansına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu