Active Directory

PowerShell ile Active Directory Kurulumu Nasıl Yapılır?

PowerShell ile Windows Server 2019 Core üzerinde Aktif Dizin yani Active Directory kurulumu

Powershell ile Active Directory Kurulumu

PowerShell ile Active Directory kurulumu makalesine başlamadan önce, bu makalenin Windows Server 2019 Core sürümü üstünde yani arayüz olmayan bir işletim sistemi için yazıldığı hatırlatılır. Windows Server 2019 Core Güvenlik ve Performans odaklı bir işletim sistemi sürümüdür. Windows Server 2019 işletim sisteminin GUI’ye sahip sürümü (Desktop Experience) üzerinde yapılmış bir anlatım için “Active Directory Kurulumu Nasıl Yapılır?” ve kurulum metotları için “Active Directory Domain Service Gereksinimleri” isimli makaleler okunabilir. Microsoft Windows Server 2019 sürümleri, fiyatlaması ve lisanslaması ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

PowerShell Nedir? 

PowerShell, sunduğu yapı itibariyle Linux-Unix tabanlı sistemlerin komut yapısına benzeyen, Microsoft tarafından Windows komut satırı ve Windows Script Host alternatifi olarak geliştirilen yeni nesil bir komut satırı uygulamasıdır.

Hayatının bir bölümünde Unix, Linux, FreeBSD bazlı işletim sistemlerini kullanmak zorunda kalmış, network cihazları yönetmiş kişiler windows işletim sistemini kullanmakta zorlanmaktadırlar. PowerShell’i onlar için zaman zaman geç gelen özgürlük olarak tanımlamaktadırlar.

PowerShell zaman içinde bir script dili olmaktan çıkmış ve bir programlama dili haline gelmeye başlamıştır. Zaman zaman Powershell Dersleri kategorimiz altında Powershell ile ilgili eğitimler verilecektir.

Aktif Dizin Kurulumu

Türkçeye sitemiz ve laboratuvar ortamımızın da adı olan Aktif Dizin şeklinde çevrilen Active Directory hakkında daha fazla bilgi için; “Aktif Dizin Nedir?” isimli makale okunabilir.

PowerShell ile Aktif Dizin Kurulumu

Windows Server 2019 Core Üzerinde PowerShell ile Aktif Dizin (Active Directory) Kurulumu Öncesi Gerekli Ayarlar

 1. Windows Server 2019 Core sconfig aracı ile konfigurasyon arayüzüne girilir. Bu arayüz Windows Core sunucunun bir arayüzü gibi çalışır ve birçok işlem bu arayüzden yapılabilir. Makale başlangıcında geç gelen özgürlüğe atıfta bulunulmuştu. PowerShell ile bu arayüz olmadan da dilenen operasyonlar yapılabilir.
  Windows Server 2019 Core Sconfig Aracı
  Windows Server 2019 Core Sconfig Aracı
 2. Windows Server 2019 Core sconfig arayüzü ile sunucu adı değiştirilir ve yeni sunucu adının uygulanması için sunucu yeniden başlatılır.

  Windows Server 2019 üzerinde sconfig ile sunucu adını değiştirmek
  Windows Server 2019 üzerinde sconfig ile sunucu adını değiştirmek
   
  Windows Server 2019 üzerinde sconfig ile sunucu adını değiştirmek
  Windows Server 2019 üzerinde sconfig ile sunucu adını değiştirmek
  Windows Server 2019 üzerinde sconfig ile sunucu adını değiştirmek
  Windows Server 2019 üzerinde sconfig ile sunucu adını değiştirmek
 3. Windows Server 2019 Core sconfig arayüzü ile sunucu güncelleştirmeleri (Windows Update) yüklenir ve sunucu yeniden başlatılır.
  Windows Server 2019 üzerinde sconfig ile sunucuyu update etmek
  Windows Server 2019 üzerinde sconfig ile sunucuyu update etmek

  Windows Server 2019 üzerinde sconfig ile sunucuyu update etmek
  Windows Server 2019 üzerinde sconfig ile Windows Update
 4. Windows Server 2019 Core sconfig arayüzü ile sunucuya ip (internet protocol) ve dns (domain name system) adresleri verilir.
  Windows Server 2019 Core üzerinde sconfig ile sunucuya statik ip tanımlamak
  Windows Server 2019 Core üzerinde sconfig ile sunucuya statik ip tanımlamak

  Windows Server 2019 Core üzerinde sconfig ile sunucuya statik ip tanımlamak
  Windows Server 2019 Core üzerinde sconfig ile sunucuya statik ip tanımlamak
  Windows Server 2019 Core üzerinde sconfig ile sunucuya statik ip tanımlamak
  Windows Server 2019 Core üzerinde sconfig ile sunucuya statik ip tanımlamak
  Windows Server 2019 Core üzerinde sconfig ile sunucuya DNS tanımlamak
  Windows Server 2019 Core üzerinde sconfig ile sunucuya DNS tanımlamak

Windows Server 2019 Core Üzerinde PowerShell ile Aktif Dizin (Active Directory) Kurulum Aşamaları

 1. Windows Server 2019 Core işletim sistemi açıldığında karşılaşılan ekran PowerShell komut sistemi değil klasik CMD (Command Prompt) sistemidir. Active Directory kurulumu için PowerShell ekranına geçiş yapılır.
  Powershell ile Active Directory kurulumu - PowerShell komut sistemine giriş
  Powershell ile Active Directory kurulumu – PowerShell komut sistemine giriş
 2. “Get-WindowsFeature” komutu ile “AD-Domain-Services” servisi ve diğer servislerin durumu kontrol edilir. 
  Powershell ile Active Directory kurulumu - "Get-WindowsFeature" komutu
  Powershell ile Active Directory kurulumu – “Get-WindowsFeature” komutu
 3. “Install-WindowsFeature AD-Domain-Services” komutu ile Active Directory Domain Services kurulumu başlatılır.
  Powershell ile Active Directory kurulumu - "Install-WindowsFeature AD-Domain-Services" Komutu
  Powershell ile Active Directory kurulumu – “Install-WindowsFeature AD-Domain-Services” Komutu

  Sunucu performansı için bütün PowerShell modülleri ve komutları varsayılan olarak kullanılabilir değildir. Gerekiğinde kullanılmak üzere bekletilen bu komutlar, dilendiği zaman kullanılabilir hale getirilebilir.

 4. “Import-Module ADDSDeployment” komutu ile kuruluma devam edilir.

  PowerShell Komutu Açıklama
  Add-ADDSReadOnlyDomainControllerAccount Read only domain controller kurulumu
  Install-ADDSDomain Bir Child yada Tree Domain içinde ilk domain kurulumu
  Install-ADDSDomainController Domain controller ve Additional Domain Controller kurulumu
  Install-ADDSForest Yeni bir forest içinde ilk domain controller kurulumu
  Test-ADDSDomainControllerInstallation Domain controller kurulumu için gereksinimlerin kontrolü
  Test-ADDSDomainControllerUninstallation Domain controller kaldırılması için gereksinimlerin kontrolü
  Test-ADDSDomainInstallation Bir Child yada Tree Domain içinde ilk domain kurulumu için gereksinimlerin kontrolü
  Test-ADDSForestInstallation Yeni bir forest içinde ilk domain controller kurulumu için gereksinimlerin kontrolü
  Test-ADDSReadOnlyDomainControllerAccountCreation Read only domain controller kurulumu için gereksinimlerin kontrolü
  Uninstall-ADDSDomainController Domain Controller uninstal edilmesi – sunucudan kaldırılması
 5. Bu makalede bir forest(orman) içinde ilk domain controller (etki alanı denetleyicisi) kurulacağı farzedilecektir. Aşağıdaki komutlar ve ardından Directory Services Restore Mode (DSRM) parolası girilir. -DomainName “aktifdizin.net” kısmına kurulacak domain adı ve -DomainNetbiosName “AKTIFDIZIN” kısmına kurulacak domain netbios ismi örnekteki şekilde yazılmalıdır. Kurulumun tamamlanmasının ardından sunucu otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
  #
  # Windows PowerShell script for AD DS Deployment
  #
  
  Import-Module ADDSDeployment
  Install-ADDSForest `
  -CreateDnsDelegation:$false `
  -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
  -DomainMode "WinThreshold" `
  -DomainName "aktifdizin.net" `
  -DomainNetbiosName "AKTIFDIZIN" `
  -ForestMode "WinThreshold" `
  -InstallDns:$true `
  -LogPath "C:\Windows\NTDS" `
  -NoRebootOnCompletion:$false `
  -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
  -Force:$true
  Powershell ile Active Directory Kurulumu
  Powershell ile Active Directory Kurulumu
  Powershell ile Aktif Dizin Kurulumu
  Powershell ile Aktif Dizin Kurulumu
  Powershell ile Aktif Dizin Kurulumunun Ardından Sunucunun Yeniden Başlatılması
  Powershell ile Aktif Dizin Kurulumunun Ardından Sunucunun Yeniden Başlatılması
 6. Kurulum tamamlanmıştır. Administrator hesabı ile domain’de oturum açılır ve “Get-AdUsers” komutu ile kurulum test edilebilir.
  Windows Server 2019 Core Domain Logon
  Windows Server 2019 Core Domain Logon

  Windows Server 2019 Core Active Directory Powershell "Get-AdUsers" komutu ile kullanıcıların listelenmesi
  Windows Server 2019 Core Active Directory Powershell “Get-AdUsers” komutu ile kullanıcıların listelenmesi
Komut Açıklama
Install-WindowsFeature Bu komut, bir sunucuya Windows rolleri, hizmetler veya Windows özellikleri yüklememize olanak tanır. Bunları yüklemek için Windows Server Manager’ı kullanmaya benzer.
Install-ADDSForest Bu komut, yeni bir Active Directory Forest kurulumu için kullanılır.
Parametre Açıklama
-IncludeManagementTools Yönetim araçlarını da yükler
-DomainName Active Directory domain için FQDN belirler
-CreateDnsDelegation Active Directory’e entegre DNS için bir delegasyon tanımlayıp tanımlayacağımız belirlenir.
-DatabasePath Active Directory database dosyası olan ntds.dit dosyasının nerede tutulacağı belirlenir.
-DomainMode Bu parametre Active Directory domain function level belirtir. Önceki örnekte, Windows Server 2016 olan “WinThreshold” kullanıldı.
-DomainNetbiosName Forest kök domain için NetBIOS adını tanımlar.
-ForestMode Bu parametre Active Directory forest function level belirler. Önceki örnekte, Windows Server 2016 olan “WinThreshold” kullanıldı.
-InstallDns Active Directory  domain controller için bir DNS rolünün yüklenmesi gerekip gerekmediğini belirlenir. Yeni bir forest kurulumunda, $true olarak ayarlanmalıdır.
-LogPath Domain log dosyalarının kayıt edileceği konum belirtilir.
-SysvolPath SYSVOL klasör yolunu tanımlamak için kullanılır. Bunun için varsayılan konum C:\Windows olacaktır.
-NoRebootOnCompletion Varsayılan olarak, domain controller yapılandırmasından sonra sistem sunucuyu yeniden başlatır. Bu komutun kullanılması otomatik olarak sistemin yeniden başlatılmasını engeller.
-Force Bu parametre, verilen uyarıyı yok sayarak bir komutu yürütmeye zorlar. 
DomainMode ve ForestMode parametreleri yani Domain Functional Level ve Forest Functional Level Kısaltmaları
Windows Server 2003: 2 ya da Win2003
Windows Server 2008: 3 ya da Win2008
Windows Server 2008 R2: 4 ya da Win2008R2
Windows Server 2012: 5 ya da Win2012
Windows Server 2012 R2: 6 ya da Win2012R2
Windows Server 2016: 7 ya da WinThreshold

PowerShell ile Active Directory Kurulumu Nasıl Yapılır?

Makalemizi okuduğunuz için teşekkür ederiz. Windows Server 2019 üzerinde Active Directory Kurulumu Nasıl Yapılır? konulu makalemiz de ilginizi çekebilir.

Bugün 01.01.2020. Yılın ilk gününden tüm okuyucularıma; başta “sağlıklı olmaları” olmak üzere diledikleri ve özlemini duydukları gibi yıllar diliyorum…

Kaynak
PowerShell Core Nedir?PowerShell Nedir? PowerShell Neden Kullanılır?
Daha Fazla Göster

Ahmet Elibol

Üniversite eğitimini Kimya ve İşletme bölümlerinde tamamlayan Ahmet Elibol, yüksek lisans eğitimini de İşletme (Master of Business Administration - MBA) üzerinde tamamlamıştır. 1999 yılından bu yana bilişim sektöründe bulunmaktadır.  Ahmet Elibol, profesyonel kariyerine aldığı pascal ve delphi ile yazılım mühendisliği eğitimiyle başlamıştır. 2004 yılından sonra ilgi ve uzmanlık alanlarını Microsoft Sunucu Sistemleri, Sistem Programlama ve Bilgi Güvenliği konularında güncellemiştir. Yazar 4 yıl kadar bir akademide Sistem Mühendisliği eğitimleri de vermiştir. Yazar hobi amaçlı programlama, yapay zeka, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, görüntü işleme ve nesnelerin interneti konularında çalışmaktadır. İngilizce, Rusça dillerini bilen Ahmet Elibol MCT, MCITP, MCTS, MCSE, MCSA vb. uzmanlık sertifikalarına sahiptir ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisansına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu