PowerShell

PowerShell Atama Operatörleri

PowerShell Assignment Operators, PowerShell Atama, Artırma, Eksiltme, Toplayarak Atama, Çıkararak Atama, Çarparak Atama, Bölerek Atama, Mod Alarak Atama Operatörleri

PowerShell Atama Operatörleri

PowerShell Atama Operatörleri, PowerShell’de bir veya daha fazla değer atamak ve değerleri değiştirmek veya değişkene eklemek için kullanılır. Bu operatörler, değerleri değişkenlere atamadan önce sayısal işlemleri gerçekleştirebilir. En yaygın kullanılan işleç, değerleri değişkene atayan bir atama operatörüdür (=).

PowerShell Atama Operatörleri Sözdizimi

Aşağıdaki ifade, atama operatörlerinin nasıl kullanılacağını açıklayan sözdizimidir:

<atama-ifadesi> <atama-operatörü> <değer>

Yukarıdaki sözdiziminde atanabilir ifade, değişkenleri ve özellikleri içerir. Değer, tek bir değer, değer dizisi, komut veya açıklama olabilir.

PowerShell Atama Operatörleri

PowerShell aşağıdaki atama operatörlerini destekler:

 1. Atama Operatörü (=)
 2. Toplayarak Atama Operatörü (+=)
 3. Çıkararak Atama Operatörü (-=)
 4. Çarparak Atama Operatörü (*=)
 5. Bölerek Atama Operatörü (/=)
 6. Mod Alarak Atama Operatörü  (%=)
 7. Artırma Operatörü (++)
 8. Eksiltme Operatörü (–)

1. Atama Operatörü (=)

PowerShell atama operatörü, değişkene bir veya daha fazla değer (string, integer veya dizi) atamak için kullanılan bir atama operatörüdür.

Atama operatörünün nasıl kullanılacağını açıklayan bazı örnekler:

Örnek1:

Bu örnek, değişkene tek tam sayı değerini atamak için kullanılır:

$a=10 
$a

Bu örnekteki ikinci ifade $a değişkeninin değerini 10 olarak görüntüler.

Örnek2:

Bu örnek, değişkene birden fazla değer (yani bir dizi) atamak için kullanılır. Virgüller, bu örnekteki değerleri ayırır:

$k=10, 20, 30 
$k

Bu örnekteki ikinci komut, $k dizisinin değerlerini şu şekilde görüntüler:

10
20
30

Örnek3:

Bu örnek, bir string ifadeyi değişkene atamak için kullanılır:

$s="Windows PowerShell"
$s

Bu örnekteki ikinci komut $s değişkeninin değerini “Windows PowerShell” olarak görüntüler.

2. Toplayarak Atama Operatörü (+=)

PowerShell toplayarak atama operatörü, değişkenin değerini belirli bir değere yükselten veya belirtilen değeri mevcut değere ekleyen bir atama operatörüdür. Bu operatör iki işlemi birleştirir. İlk olarak, değerleri ekler ve sonra değişkene atar.

PowerShell’de toplayarak atama operatörünün nasıl kullanılacağını açıklayan bazı örnekler:

Örnek1:

Bu örnek, değişkene tek tam sayı değerini eklemek için kullanılır:

$a=5
$a+=10
$a

Bu örnekteki son ifade $a değişkeninin değerini 15 olarak görüntüler.

Örnek2:

Bu örnek, bir string ifadeyi bir değişkene eklemek için kullanılır:

$s="Windows" 
$s += "PowerShell" 
$s

Bu örnekteki son komut $s değişkeninin değerini “Windows PowerShell” olarak görüntüler.

Örnek3:

Bu örnek, bir dizi için bir veya daha fazla değer eklemek için kullanılır. Bir diziye birden fazla değer eklemek istenirse bunlar virgülle ayrılmalıdır.

$k=10, 20, 30 
$k += 40, 50 
$k

Bu örnekteki son komut, $k dizisinin değerlerini şu şekilde görüntüler:

10
20
30 
40
50

3. Çıkararak Atama Operatörü (-=)

PowerShell çıkararak atama operatörü, değişkenin değerini, operatörün sağ tarafında bulunan belirli bir değerle azaltan bir atama operatörüdür. Bu operatör iki işlemi birleştirir. İlk olarak, değerleri çıkarır ve sonra değişkene atar. Ayrıca, sayısal bir dizideki öğenin değerini de azaltır.

PowerShell çıkararak atama operatörünün nasıl kullanılacağını açıklayan bazı örnekler:

Örnek 1:

Bu örnek, değişkenin değerini azaltır:

$a=50 
$a -=10 
$a

Bu örnekteki son ifade $a değişkeninin değerini 40 olarak görüntüler.

Örnek 2:

Bu örnek, bir dizideki ikinci öğenin değerini -20 azaltır

$k=10, 30, 60
$k[1] -= 20
$k

Bu örnekteki son komut, $k dizisinin değerlerini şu şekilde görüntüler:

10
10
60 

4. Çarparak Atama Operatörü (*=)

PowerShell çarparak atama operatörü, değişkenin değerini belirli bir sayısal değer ile çarpan veya dizenin belirtilen sayıda kopyasını değişkene ekleyen bir atama operatörüdür. Bu operatör iki işlemi birleştirir. İlk olarak, değerleri çarpar ve sonra değişkene atar.

PowerShell çarparak atama operatörü nasıl kullanılacağını açıklayan bazı örnekler:

Örnek 1:

Bu örnek, tamsayı değerini değişkenle çarpmak için kullanılır:

$a=5
$a *= 10
$a

Bu örnekteki son ifade $a değişkeninin değerini 50 olarak görüntüler.

Örnek2:

Bu örnek, string ifadeyi değişkene eklemek için kullanılır:

$s="Windows"
$s *= 2
$s

Bu örnekteki son komut $s değişkeninin değerini “WindowsWindows” olarak görüntüler.

Örnek3:

Bu örnek, bir dizideki ikinci öğenin değerini 4 ile çarpar.

$k=10, 30, 60 
$k[1] *= 4 
$k

Bu örnekteki son komut, $k dizisinin değerlerini şu şekilde görüntüler:

10
120
60

5. Bölerek Atama Operatörü (/=)

PowerShell bölerek atama operatörü, değişkenin değerini, operatörün sağ tarafında belirtilen belirli bir sayısal değere bölen bir atama operatörüdür. Bu operatör dize değerleriyle kullanılamaz.

Bu operatör iki işlemi birleştirir. İlk olarak, değerleri böler ve sonra değişkene atar.

PowerShell’de bölerek atama operatörünün nasıl kullanılacağını açıklayan bazı örnekler:

Örnek 1:

Bu örnek, bir değişkenin tam sayı değerini bölmek için kullanılır:

$a=50 
$a /= 5 
$a 

Bu örnekteki son ifade $a değişkeninin değerini 10 olarak görüntüler.

Örnek 2:

Bu örnek, bir dizideki ilk öğenin değerini 2’ye böler:

$k=100, 10, 80 
$k[0] /= 2 
$k 

Bu örnekteki son komut, $k dizisinin değerlerini şu şekilde görüntüler:

50
10 
80

6. Mod Alarak Atama Operatörü  (%=)

PowerShell mod alarak atama operatörü, bölme işleminden geri kalanı hesaplamak için kullanılan bir atama operatördür. Bu operatör, bir değişkenin değerini, operatörün sağ tarafında verilen belirtilen değere böler. Sonra bölümden kalanını değişkene atar.

Bu operatör, string değerleri ve dizilerle kullanılamaz.

Aşağıdaki örnekte PowerShell mod alarak atama operatörü nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır:

Bu örnek, bölme işleminin kalanını hesaplar:

$a=30
$a %= 4
$a

Bu örnekteki son ifade $a değişkeninin değerini 2 olarak görüntüler.

7. Artırma Operatörü (++)

PowerShell artırma operatörü, değişkenin değerini 1 arttırmak için kullanılan bir atama operatörüdür. 

Sonek Artırma Operatörü (Postfix Artırma Operatörü):

Aşağıdaki örnek, postfix artırma operatörünün nasıl kullanılacağını açıklar:

$a=5
$p = $a++
$p
$a

Bu örnekteki son iki komut $p ve $a değişkeninin değerini 5 ve 6 olarak görüntüler.

PS C:\Users\ahmet> $a=5 
$p = $a++ 
$p 
$a 
5
6

PS C:\Users\ahmet>

Önek Artırma Operatörü (Prefix Artırma Operatörü):

Aşağıdaki örnek, prefix artırma operatörünün nasıl kullanılacağını açıklar:

$a=5 
$p = ++$a 
$p 
$a

Bu örnekteki son iki komut, $p ve $a değişkenlerinin değerlerini 6 olarak görüntüler.

PS C:\Users\ahmet> $a=5
$p = ++$a 
$p 
$a
6
6

PS C:\Users\ahmet>

8. Eksiltme Operatörü (–)

PowerShell eksiltme operatörü, değişkenin değerini 1 azaltmak için kullanılan bir atama operatörüdür. 

Sonek Eksiltme Operatörü (Postfix Eksiltme Operatörü):

Aşağıdaki örnek, postfix eksiltme operatörünün nasıl kullanılacağını açıklar:

$a=5 
$p = $a-- 
$p 
$a 

Bu örnekteki son iki komut $p ve $a değişkeninin değerini sırasıyla 5 ve 4 olarak görüntüler.

Önek Eksiltme Operatörü (Prefix Eksiltme Operatörü):

Aşağıdaki örnek, prefix eksiltme operatörünün nasıl kullanılacağını açıklar:

$a=5 
$p = --$a 
$p 
$a 

Bu örnekteki son iki komut, $p ve $a değişkenlerinin değerlerini 4 olarak görüntüler.


PowerShell Atama Operatörleri

Makalesini okuduğunuz için teşekkür ederiz. “PowerShell Aritmetik Operatörler” makalesi de ilginizi çekebilir. PowerShell ile ilgili daha fazla bilgi için Microsoft sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Soru ve önerileriniz için aşağıdaki formu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Kaynak
PowerShell Nedir? PowerShell Neden Kullanılır?PowerShell TarihçesiPowerShell ÖzellikleriPowerShell Core Nedir?
Daha Fazla Göster

Ahmet Elibol

Üniversite eğitimini Kimya ve İşletme bölümlerinde tamamlayan Ahmet Elibol, yüksek lisans eğitimini de İşletme (Master of Business Administration - MBA) üzerinde tamamlamıştır. 1999 yılından bu yana bilişim sektöründe bulunmaktadır.  Ahmet Elibol, profesyonel kariyerine aldığı pascal ve delphi ile yazılım mühendisliği eğitimiyle başlamıştır. 2004 yılından sonra ilgi ve uzmanlık alanlarını Microsoft Sunucu Sistemleri, Sistem Programlama ve Bilgi Güvenliği konularında güncellemiştir. Yazar 4 yıl kadar bir akademide Sistem Mühendisliği eğitimleri de vermiştir. Yazar hobi amaçlı programlama, yapay zeka, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları, görüntü işleme ve nesnelerin interneti konularında çalışmaktadır. İngilizce, Rusça dillerini bilen Ahmet Elibol MCT, MCITP, MCTS, MCSE, MCSA vb. uzmanlık sertifikalarına sahiptir ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisansına devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu